FELIX FILII, z. s.

Kdo jsme

Parta lidí, která pořádá, nabízí a vyhledává takové aktivity pro děti a mládež, které podpoří jejich pohyb, talent, vznik nových kamarádství, sociální kontakt. 

Spolek nemá placené pracovníky. Lidé ve spolku všechny činnosti vykonávají formou dobrovolnické pomoci, což značně snižuje naše náklady na pořádání akcí, zejména letních táborů. To nám umožňuje pořádat tábory za velmi přijatelné ceny.

Oblast volného času

  • tábory - běžné, tématické, výchovné, zátěžové
  • vlastní volnočasové aktivity (vycházky, víkendové zážitkové pobyty, exkurze)
  • podporované aktivity - zapojení do pravidelných zájmových kroužků (nákup vybavení, zaplacení členských příspěvků)

Rodina

Podpora rodiny jako fungujícího celku.

Oblast vzdělávání

  • zprostředkování doučování
  • přednášky (hygiena dětí a mládeže, šikana, kyberšikana, myslivost, ochrana přírody, zdraví, drogy a jiné návykové látky)
  • podpora vzdělávání (stipendia, dotace, granty)
  • pořádání výchovných táborů

Ostatní

Komunitní akce