TÁBORY 2019 

LETNÍ TÁBOR - DIVOKÝ ZÁPAD

29. 6. - 7. 7. 2019

KARLOV POD PRADĚDEM - MORAVICE

CENA: 3490,- Kč/ osoba/ pobyt 

Cena zahrnuje ubytování, stravu, materiál, veškeré aktivity, celodenní výlet, vstupy.

Osobám, které pobírají dávky v hmotné nouzi je umožněno požádat o dávku MOP a zajistit tak pokrytí nákladů. Dávka není nároková.

KAPACITA CELKEM 80  = PLNĚ OBSAZENO

Přihlášky do 30. 4. 2019 nebo zaplnění kapacity!!!

Aktivizační, vzdělávací a výchovný tábor pro děti ve věku 6 - 26 let (možno požádat o přijetí dítěte mimo uvedenou věkovou hranici). Pracujeme s dětmi z "běžného prostředí", ale také s dětmi s poruchami chování, ADHD, LMR, SMR, zdravotním  znevýhodněním a podobně.

Pobyt:                                                                                                                                   

Aktivizace, výchova, vzdělávání, integrace a inkluze dětí. S důrazem na vzájemné soužití, spolupráci, toleranci a respekt jednotlivců i skupin.

Rámcový program:                                                                                                                           

 Je sestavený jako program prožitkový a zážitkový. Tematické zaměření "DIVOKÝ ZÁPAD". Hry a činnosti zaměřené na vzájemné poznávání účastníků, spolupráci, toleranci a respekt. Součástí táborového programu jsou aktivity, které na děti kladou zvýšené fyzické a psychické nároky. Vždy jsou však zohledněny schopnosti a možnosti účastníka a dodrženy předpisy vztahující se k zátěži dětí. Ke každému dítěti je aplikován individuální přístup.

Personální zajištění                                                                                                                        

Celý tábor zabezpečuje hlavní vedoucí, kvalifikovaní oddíloví vedoucí a instruktoři, speciální pedagog, terénní pracovník v sociálních službách.

Strava                                                                                                                                           

Strava je zajištěna 5x denně. Snídaně formou švédských stolů, dopolední svačinka, oběd (polévka, hlavní jídlo), odpolední svačinka, večeře. Pro velké jedlíky, kteří by přesto měli pocit hladu, je zabezpečené dostatečné množství pečiva, které je volně přístupné. Pitný režim k dispozici celý den, střídavě čaj, džus, ovocná šťáva.

Další informace                                                                                                                     

Pořadatel je pojištěn z odpovědnosti za škodu. Úrazové pojištění účastníka není pořadatelem zajišťováno, doporučujeme sjednat samostatně.

Podrobné informace, přihlášky, program a další informace zašleme na vyžádání. Obracejte se na nás telefonicky, e-mailem nebo písemně (viz. KONTAKT).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TÁBOR NA RANČI - PRÁZDNINY U KONÍ

9. 7. - 14. 7. 2019

Mikulovice - Kolnovice, Lucky Horse Ranch

Osobám, které pobírají dávky v hmotné nouzi je umožněno požádat o dávku MOP a zajistit tak pokrytí nákladů. Dávka není nároková.

KAPACITA CELKEM 30 - VOLNÝCH MÍST  - NA DOTAZ

PŘIHLÁŠKY DO ZAPLNĚNÍ KAPACITY

Cena 3250,- Kč / osoba / pobyt

Cena zahrnuje ubytování, stravu, materiál, veškeré aktivity, celodenní výlet, vstupy.

Letní, pobytová, prázdninová akce pro děti ve věku 6 - 26 let. Ubytování na ranči, ve zděné budově. Budova je plně vybavena - jídelna, ubytovací místnosti, sprchy, WC.

Rámcový program                                                                                                                 

 Program je sestavený jako zážitkový. Děti zažijí běžné tábové aktivity. Navíc si vyzkouší náročnou práci na ranči, práci se zvířaty, jízdy na koních. Součástí akce je celodenní výlet, noční hra a mnoho dalších aktivit. 

Personální zajištění                                                                                                                       

Chod tábora zajišťuje hlavní vedoucí,kvalifikovaní vedoucí a instruktoři, zdravotník.

Strava                                                                                                                                                 

Strava je zajištěna 5x denně. Snídaně formou švédských stolů, dopolední svačinka, oběd (polévka, hlavní jídlo), odpolední svačinka, večeře. Pro velké jedlíky, kteří by přesto měli pocit hladu, je zabezpečené dostatečné množství pečiva, které je volně přístupné. Pitný režim k dispozici celý den, střídavě čaj, džus, ovocná šťáva.

Další informace                                                                                                                      

 Pořadatel je pojištěn z odpovědnosti za škodu. Úrazové pojištění účastníka není pořadatelem zajišťováno, doporučujeme sjednat samostatně.

Podrobné informace, přihlášky, program a další informace zašleme na vyžádání. Obracejte se na nás telefonicky, e-mailem nebo písemně (viz. KONTAKT).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZÁTĚŽOVÝ KEMP

24. 8. - 31. 8. 2019

"Mluvíme spolu, rozhodujeme spolu"

Pro věkovou skupinu 6 - 26 let

Místo: Mikulovice - Kolnovice (LH ranč)

Cena: 3250,-Kč

Cena zahrnuje: pobyt, veškeré aktivity, výlet, vstupy, strava 5x denně, pitný režim.

KAPACITA - 30, VOLNÁ KAPACITA -  PLNĚ OBSAZENO

Zaměřeno na získávání a prohlubování komunikačních a rozhodovacích kompetencí dětí a mládeže.

Táborníky čekají běžné táborové aktivity. Navíc si vyzkouší přespání v přírodě, celodenní kurz přežití, náročnou práci na ranči, jízdu na koních. Součástí programu je celodenní výlet, noční hra a mnoho dalších aktivit.

Personální zajištění

Chod tábora zajišťuje hlavní vedoucí,kvalifikovaní vedoucí a instruktoři, zdravotník.

Strava

Strava je zajištěna 5x denně. Snídaně formou švédských stolů, dopolední svačinka, oběd (polévka, hlavní jídlo), odpolední svačinka, večeře. Pro velké jedlíky, kteří by přesto měli pocit hladu, je zabezpečené dostatečné množství pečiva, které je volně přístupné. Pitný režim k dispozici celý den, střídavě čaj, džus, ovocná šťáva.

Další informace

Pořadatel je pojištěn z odpovědnosti za škodu. Úrazové pojištění účastníka není pořadatelem zajišťováno, doporučujeme sjednat samostatně.

Podrobné informace, přihlášky, program a další informace zašleme na vyžádání. Obracejte se na nás telefonicky, e-mailem nebo písemně (viz. KONTAKT).