TÁBOROVÝ TÝM

Stránky doplňujeme průběžně, tak jak nám vedoucí poskytují informace ke svým osobám. 

FRANTIŠEK

Předseda spolku, ředitel táboru

Vzdělání: úplné střední s maturitou (Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava)

Další vzdělání: Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou,výchovnými problémy (kurz), Efektivní zvládání konfliktů - základní strategie (kurz), Dítě a poruchy rodinného prostředí (kurz), Poradenské dovednosti (kurz), Výkon veřejného opatrovnictví (kurz) atd.

Zaměstnání: terénní pracovník obce Mikulovice.

Tábory iniciuji na základě poznatků ze svoji terénní práce. Práce s dětmi je velmi náročná a různorodá. Každé dítě je vlastní, jedinečná osobnost a je k němu potřeba přistupovat individuálně, na základě jeho potřeb. Z činností s dětmi čerpám nové poznatky a bohaté zkušenosti, které se následně snažím využívat při další práci s touto cílovou skupinou.

To vše bych nezvládl bez podpory rodiny a týmu lidí, kteří se do akcí taktéž zapojují.

FRANTIŠEK LUKÁŠ

ODDÍLOVÝ VEDOUCÍ, ZDRAVOTNÍK

Nejvyšší dosažené vzdělání: základní

Nyní: Gymnázium se sportovní přípravou Jeseník

Další vzdělání: kurz instruktora lyžování a snowboardingu, zdravotnický kurz (ZZA)

Tábora se již účastním několikátým rokem. O práci s dětmi jsem se vždy zajímal, protože mě baví předávat své zkušenosti a energii někomu, kdo tohle vše naplno využije. Úžasná je také parta lidí, kteří tyto tábory organizují, nebo je jakýmkoliv způsobem podporují. 

ELIŠKA

ODDÍLOVÁ VEDOUCÍ, PROGRAMOVÁ VEDOUCÍ


Nejvyšší dosažené vzdělání: základní
Nynější škola: maturitní ročník Gymnázia Jeseník


Táboru se jako vedoucí účastním již čtvrtým rokem. Práce s dětmi mě velmi baví, neboť každé dítě je jiné a každé potřebuje jiný přístup, což mě motivuje k tomu, se o každé zajímat a detailně jej poznat. Velmi ráda pro děti vymýšlím aktivity a hry, kdy největší odměnou za odvedenou práci, pro mě jsou dětské úsměvy a radost. V budoucím profesním životě bych s dětmi chtěla pracovat, a to jako pedagog. 

TEREZA

ZÁSTUPCE HLAVNÍHO VEDOUCÍHO, ODDÍLOVÁ VEDOUCÍ

Nejvyšší dosažené vzdělání: základní


Nynější škola: Gymnázium Jeseník


Táboru se účastním jako vedoucí již druhým rokem. Práce s dětmi mě baví a naplňuje mě. Každé dítě potřebuje individuální přístup a to mě velmi motivuje k práci s nimi. Největší odměnou je pro mě úsměv a spokojenost na jejich tvářích. Práci s dětmi bych chtěla dělat i do budoucna, kde bych uplatnila své poznatky a zkušenosti. 

MARTINA

ODDÍLOVÁ VEDOUCÍ

Nejvyšší dosažené vzdělání: základní

Nynější škola: Gymnázium Jeseník

O táboře jsem se dozvěděla přes mou kamarádku, která je z něj nadšená. Tento rok tedy pojedu poprvé. S dětmi mám pracovní zkušenosti jako animátorka na dětské diskotéce, tato práce mě opravdu bavila. I když mám v plánu své další vzdělání směřovat jiným směrem, přesto se na takovou zkušenost těším a doufám, že to nebude můj poslední rok. 

DAVID

ODDÍLOVÝ VEDOUCÍ

Nejvyšší dosažené vzdělání: základní

Aktuální škola: studijní obor Strojírenství Jeseník

K táboru jsem se dostal před rokem přes mého kamaráda. Jelikož mě práce s dětmi velmi baví, tak jsem to zkusil. Tento rok budu vedoucím podruhé a těším se na skvělé zážitky s dětmi a možnost vykouzlit jim úsměv na tváři, protože to je naší odměnou.

JAN DOMINIK

ODDÍLOVÝ VEDOUCÍ - PRAKTIKANT

Nejvyšší dosažené vzdělání: základní

Nyní: student - Gymnázium Jeseník

Další vzdělání: instruktor základního snowboardingu

Táboru se účastním nyní šestým rokem. Jako vedoucí mám však premiéru. Týmu vedoucích budu určitě prospěšný tím, že mám poznatky z táborů, kdy jsem se jich účastnil na druhé straně "bojiště" :-) . Na nové zkušenosti se těším.

KATEŘINA

ODDÍLOVÁ VEDOUCÍ - PRAKTIKANT

Nejvyšší dosažené vzdělání: základní

Nyní: Střední škola SION High School Hradec Králové, obor Pedagogické lyceum s humanitním zaměřením


Tohoto táboru se účastním prvním rokem. Práce s dětmi mě vždy bavila, zajímám se o jejich postoje a pozdější pokroky. Každé z nich pracuje jinak a proto ke každému i jinak přistupuji. Není totiž nic lepšího, než po společné spolupráci vidět jejich radost z dosažených výsledků. Pedagogickému oboru bych se ráda věnovala i v budoucnu, proto vidím tuto příležitost, jak rozšířit své zkušenosti.


TEREZA

ODDÍLOVÁ VEDOUCÍ - PRAKTIKANT

Nejvyšší dosažené vzdělání: základní

Nyní: student - SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník, obor stavebnictví

Další vzdělání: instruktor základního snowboardingu

Tohoto táboru se letos účastním prvním rokem. Dříve jsem se účastnila i jiných dětských táborů a teď doplním tým tady. Ráda získám nové zkušenosti a podělím se s ostatními o ty své. Do budoucna neplánuji pracovat s dětmi, ale ráda získám nové zkušenosti.